โรงแรมดอนจั่นแกรนด์เชียงใหม่

ที่อยู่ : 56/2 หมู่4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 240699
โทรศัพท์ : 094 936 3551
[email protected]